UÇURTMA

 

Gökyüzü ile yeryüzü arasında ilişkiler kurmak, insanlığın çok eskiden beri üzerinde düşündüğü bir konu olmuştur. İnsanlar, ulaşamadıkları gökyüzüne o dönemde ulaşmak için uçurtmaları kullanmışlar. Daha sonraları dini inançlar gereği, bu oyuncakların yasaklandığı dönemler de olmuş. Ancak hiçbir zaman uçurtma tarih yüzünden, dünyadan ve gökyüzünden eksik olmamış.

Uçurtmanın semalarından eksik olmadığı bir yer de Mardin. Mardin’de ve Mardinlilerde uçurtmanın ayrı bir yeri var. Bu kale şehrinde tek bir gün uçurtmasız geçmemiştir. Mardin sokaklarından gökyüzüne baktığınızda mutlaka en az bir tane uçurtma görürsünüz.

 

Nasıl Yapılır

 

Mardin’deki iki tip uçurtma yapılıyor. Birincisi altıgen şeklinde olan ve çıtalar ve naylon ile yapılan “ţiyara”. Diğeri de kâğıttan yapılan ve kuşa benzeyen “baylon”. Tek bir düzlemden oluşan uçurtmalarda dengeyi sağlamak için kuyruk bulunmalıdır. Kuyruk ağırlığından değil havaya direnç gösterdiği için etkilidir. Üç çıtalı uçurtmada bütün çıtalar aynı uzunluktadır; bunlar bakışımlı olarak dizilir ve orta noktalarından bağlanır. Çıtalar arasında açı 60° olmalıdır. Çıtaların uçlarından bağlanan ip gergin biçimde bütün iskeleti dolanır. Sonra, uçurtmanın iskeleti hafif bir malzemeyle(kâğıt, bez, naylon vb.) kaplanır.

 

Uçurtmalar başka geometrik biçimlerde yapılır. Kuş, insan, balık, gemi, kelebek uçurtmalar yapılmaktadır. Uçurtma için en uygun yerler rüzgârın bol olduğu yerlerdir.