MIÓTIBOYÉ - VEŞARTİN- SOBE

 

Arapçada mıòtıboyé, Kürtçede veşartin olarak bilinen oyun, Türkçede de sobe olarak adlandırılıyor.

 

Nasıl Oynanır

 

İlk önce ebe belirlenir. Ebe çıkan oyuncu gözlerini yumar. Bir duvara ya da ağaca dayanarak saymaya başlar. Ebe sayarken diğerleri saklanır. Daha önce belirlenen sayıya kadar saydıktan sonra gözlerini açan oyuncu : “ Önüme, arkama, sağıma, soluma sobe” diyerek, duvara ya da ağaca eliyle vurur. Saklananları aramaya başlar. O, gözlerini yumduğu ağaçtan ya da duvardan uzaklaşınca diğer oyuncular yerlerinden çıkıp duvara ”sobe” diyebilirse ebelikten kurtulur. Oyunda sobelenemeyen kişi en iyi oyuncudur ve ona kurt adı verilir. Oyunda ebe tarafından yerleri bilinen oyuncular daha sobelenmeyen arkadaşlarına yardımcı olmak için” Elma dersem çık, armut dersem çıkma” diye bağırırlar. Bazen oyuncular ebeyi yanıltmak için elbiselerini değiştirirler. Örneğin: Şapkaları değişip köşelerden hafif bir kenarını çıkarırlar. Bunu gören ebe, şapkanın sahibinin adını söyleyerek sobelediği zaman diğer tüm oyuncular” çömlek patladı” diye bağrışırlar ve ortaya çıkarlar. Ebe, yeniden yumar; sobelenenler de yeniden saklanırlar. Oyun son kişinin sobelenmesi ve onun ebe olmasıyla devam eder.